Prese

Company Information

Adrese
SIA P. Dussmann
Kr. Barona iela 32
Rīga 1011, Latvia

Telefona nr. +3 71 67 28 94 15
Fakss +3 71 67 28 59 79
latvia @dussmann.lv

Pilnvarotais pārstāvis: Andre Trusakov, valdes loceklis

Birojs reģistrēts: Rīga, Latvija

Reģistrācijas Nr.: 4000 33 75 103

PVN maksātāja Nr.: LV 40003375103

Visas tiesības aizsargātas, ja vien nav norādīts citādi. Lai gan pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu precīzu informāciju, mēs neuzņemamies nekādas saistības vai atbildību par šajā tīmekļa vietnē publicētās informācijas precizitāti vai pilnību. Tas attiecas arī uz hipersaitēm. Grozījumi vai papildinājumi var tikt veikti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Conception, Design and Technical Execution
NORDSONNE IDENTITY
Linienstraße 153
10115 Berlin
NORDSONNE IDENTITY