Farmācijas nozares objekta pārvaldība

Pakalpojumi, kam Jūs varat uzticēties

Tie būtu gan labas ražošanas prakses noteikumi, gan Jūsu tehnisko sistēmu netraucēta darbība. Ja vēlaties, lai Jūsu apmeklētājus uzņemšanā sveic dažādās valodās un vēlaties nodrošināt Jūsu darbiniekiem gardas ēdināšanas pakalpojumus. Jūsu objekta apsaimniekotājs var atbildēt uz visiem jautājumiem, un mūsu apmācītie darbinieki ir Jūsu rīcībā: kompetenti, apdomīgi un draudzīgi.

Lai varētu garantēt augstus pakalpojumu sniegšanas standartus, mēs nodarbinām tikai mūsu pašu darbiniekus. Uzņēmuma apmācību centrā notiek regulāras apmācības, kas ietver dažādus apmācību kursus un programmas. Tādējādi mēs garantējam, ka visi pakalpojumi tiks veikti atbilstoši.

Mūsu farmācijas nozares objekta pārvaldības metodes ietver dažādus objekta pakalpojumus, ko nodrošina viens pakalpojumu sniedzējs. No uzkopšanas līdz tehniskiem pakalpojumiem un no drošības līdz pat ēdināšanas pakalpojumiem, mēs apvienojam 70 individuālu pakalpojumu izvēli, kas pielāgoti Jūsu uzņēmuma vajadzībām. Mēs izmantojam savstarpējo sasaisti un radām līdzdarbību, kas nodrošina paaugstinātas kvalitātes standartus un labāku izmaksu efektivitāti.

Zvaniet mums vai sazinieties ar mums e-pastā. Mēs priecāsimies, ja varēsim izstrādāt individuālu objekta pārvaldības metodi tieši Jūsu uzņēmumam.

SIA "P.Dussmann"
Uzziņu tālrunis
Tel. +371-67-289415+371-67-289415

Paaugstinātu tīrības prasību uzkopšana

DIN ISO 14644, VDI 2083

Paaugstinātas tīrības prasību uzkopšanas personāls ir speciāli apmācīts un kvalificēts veicamajam uzdevumam. DIN ISO 14644, VDI 2083 un GMP (Labas ražošanas prakse) nosaka minimālās prasības.

Tehniskie Pakalpojumi

Uzticama Pieejamība

Mēs uzturam augstu pieejamības līmeni un nodrošinam atbilstību tiesību aktiem, izmantojot caur datoru balstītu kvalitātes nodrošināšanu un personāla apmācību.