Cool Cooking

Ēdināšana skolās – Veselīgi un garšīgi

Cool Cooking ēdināšana ir ēdināšanas pakalpojumu metode, kas ir radīta skolām. Tā nodrošina ne tikai labu ēdienu; moduļa struktūru var pielāgot katras skolas individuālajām prasībām. Tas ļauj studentiem izvēlēties atkarībā no tā, ko tie ēd, un nodrošina veselīgas ēšanas vadlīnijas. Mēs atbalstām skolu pasākumus un nodrošinām nodarbību praktisko informāciju. Mēs labprāt sadarbojamies ar skolotājiem un vecākiem saistībā ar izglītošanu par uzturu.

Protams, ēdienam jābūt arī labam. Cool Cooking ēdināšana nodrošina produktus, ko studentam patīk ēst, un mēs koncentrējamies uz rūpīgu sagatavošanu un pirmās šķiras sastāvdaļām. Mēs lielākoties izmantojam sezonālos produktus, kurus iegādājamies no vietējiem piegādātājiem. Jauno pusdienotāju vidū ļoti populāra ir ēdienu izvēle, kas orientēta uz mērķa grupu un tiek interesanti pasniegta.

Mēs vēlamies zināt, vai studenti ir apmierināti ar Cool Cooking ēdināšanu un lūdzam viņiem sniegt atsauksmes par to ēdnīcas pastkastītē. Mēs regulāri veicam ēdnīcu aptaujas un organizējam konkursus ar balvām.

Lai saņemtu vairāk informācijas par ēdināšanu skolās, lūdzu, zvaniet mums vai sazinieties ar mums e-pastā.

SIA "P.Dussmann"
Uzziņu tālrunis
Tel. +371-67-289415+371-67-289415

Ilgtspējīga Ēdināšana

Reģionāla un Sezonāla

Pēc pieprasījuma, Jūs varat padarīt savas ēdināšanas darbības vēl ilgtspējīgākas. Piemēram, pasniedzot ēdienu, kas gatavots no vietējiem produktiem un organiskā kvalitātē. Vai uzstādot energoefektīvu virtuves aprīkojumu un pārvēšot pārtikas atkritumus enerģijā. Jautājiet mums.

HACCP koncepts

Pārtikas Higiēna

HACCP koncepts ir efektīva kontroles sistēma, kas nodrošina stingru pārtikas higiēnu un drošību ražošanas procesos. Uzticamību nodrošina saskaņotas dokumentācijas un regulāras ārējo institūtu HACCP higiēnas revīzijas.