Datu aizsardzība

Dussmann Service

1. Vispārīgi

„Dussmann Stiftung & Co. KGaA“ un tā saistītie uzņēmumi (turpmāk tekstā „Dussmann“) uztver jūsu personas datu aizsardzību ļoti nopietni un ievēro datu aizsardzības likumu regulējumus. Personas dati mūsu interneta lapās tiek apstrādāti tikai attiecīgajam mērķim nepieciešamajā apjomā. Mūsu darbiniekiem ir uzlikts pienākums atbilstīgi likuma regulējumiem ievērot konfidencialitāti, noslēpuma neizpaušanu, kā arī datu aizsardzības tiesību noteikumus.

Turpmāk mēs izskaidrosim, kādu informāciju mēs ievācam, kamēr jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, un kā šī informācija tiek izmantota. Turpinājumā mēs vēlamies jūs informēt par to, kādā nolūkā tiek apstrādāti jūsu dati un kā jūs varat īstenot savas tiesības. Konfidencialitātes paziņojumu jūs jebkurā laikā varat apskatīt un izdrukāt sadaļā „Datu aizsardzība“, kas atrodas katras lapas apakšā.

2. Personas dati

Personas dati ir visa veida informācija, kas attiecas uz identificētām vai identificējamām fiziskām personām (piem., jūsu īstais vārds, adrese vai tālruņa numurs).

3. Pārzinis

Datu apstrādes pārzinis ir

„Dussmann Stiftung & Co. KGaA“,
Friedrichstraße 90, 10117 Berlīne (Berlin)

Saistīto uzņēmumu sarakstu jūs varat apskatīt saitē https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/ . Ja jūs tiešā veidā vēršaties pie kāda saistītā uzņēmuma citā dalībvalstīs, šis uzņēmums ir pārzinis.

Mūsu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

„Dussmann Stiftung & Co. KGaA“
Datu aizsardzības speciālists
Friedrichstraße 90, 10117 Berlīne

datenschutzbeauftragter@dussmann.de
Tālrunis +49 30 2025-0

4. Datu kategorijas, datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats

Ja jūs apmeklējat mūsu interneta lapas un/vai noslēdzat līgumu par kādu interneta lapu, mēs apstrādājam jūsu personas datus. Apstrāde var attiekties uz šādiem datiem:

 • Uzvārdi, vārdi
 • Adrese
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs/faksa numurs
 • Pieprasījums datums un laiks
 • Pieprasījuma saturs (konkrētā lapa)
 • Piekļuves statuss/http statusa kods
 • Attiecīgi pārsūtītais datu daudzums
 • Tīmekļa vietne, no kuras nāk pieprasījums
 • Pārlūka tips un versija
 • Pārlūka programmatūras valoda un versija
 • IP adrese un interneta piekļuves sniedzējs
 • Operētājsistēma
 • Mobilo gala ierīču gadījumā eventuāli ražotājs/tipa apzīmējums
 • Prece/pakalpojums
 • Bankas un kredītkartes dati

Šos datus mēs apstrādājam interneta lapu operēšanai, līguma izpildei un nokārtošanai, kā arī pašu reklāmas nolūkā. Tāpat šos datus mēs izmantojam savu likumā noteikto pienākumu izpildei pret federālās zemes un federālajām valsts iestādēm (piem., valsts ieņēmumu dienestu). Iepriekš minētā juridiskais pamatojums ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkti. Līguma noslēgšanai attiecībā uz jūsu nepārprotamu identifikāciju ir nepieciešams vismaz jūsu uzvārds, vārds, kā arī eventuāli adrese. Bez šiem datiem mēs nevaram izpildīt attiecīgos līgumus.

IP adrese tiek izmantota tikai, ciktāl tas ir nepieciešams pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu saglabāšanai un ciktāl datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kas pieprasa personas datu aizsardzību, nav svarīgākas. Leģitīmas intereses ir mūsu tīmekļa vietnes lietošanas datu izvērtējums, tiešā reklāma un tīmekļa piedāvājuma uzlabošana, likumīgo prasību īstenošana, noziegumu atklāšana un mūsu IT drošības sistēmu uzturēšana darba kārtībā. Apstrāde notiek uz VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkta pamata.

Tikai, ja jūs mums pirms tam esat sniedzis savu piekrišanu vai ja jūs – ciktāl likuma regulējumi to paredz – kā pastāvīgais klients neesat cēlis iebildumu, mēs izmantojam šos datus aptaujām un tirgvedības nolūkā.

5. Žurnālfaili

Ja jūs apmeklējat mūsu lapas, mēs standartveidā sistēmas drošības nolūkā uz laiku saglabājam pieprasošā datora savienojuma datus, tīmekļa vietnes, kuras jūs pie mums apmeklējat, apmeklējuma datumu un ilgumu, izmantotā pārlūka un operētājsistēmas tipa atpazīšanas datus, kā arī tīmekļa vietni, no kuras jūs mūs apmeklējat.

6. Saziņas formulāri

Ja jūs mūsu interneta lapās izmantojat saziņas formulāru, tiek apstrādāti jūsu iesniegtie dati, lai jūsu ziņojumu pārsūtītu pareizajai „Dussmann“ kontaktpersonai un tā varētu ar jums sazināties. Jūsu saziņas formulārā norādītie dati netiek izmantoti citā nolūkā. Apstrādes juridiskais pamatojums VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmā interese pastāv jūsu pieprasījuma atbildēšanā.

7. Jaunumu vēstule

Ja jūs abonējat mūsu piedāvāto jaunumu vēstuli, mums ir nepieciešama tikai derīga jūsu e-pasta adrese. Papildu ziņas ir brīvprātīgas. Pēc pierakstīšanās mūsu sistēma nosūta jums e-pastu ar aktivēšanas saiti, ar ko Jūs apstiprināt pierakstīšanos jaunumu vēstulei. Tādējādi mēs nodrošinām, ka jūs tiešām esat norādītās e-pasta adreses īpašnieks un piekrītat jaunumu vēstules saņemšanai. Iekļaušana adresātu sarakstā un jaunumu vēstuļu nosūtīšana tiek veikta tikai, ja esat apstiprinājis reģistrācijas e-pastā iekļauto aktivēšanas saiti jaunumu vēstuļu saņemšanai (tā dēvētā „Double-Opt-In“ procedūra). Apstrāde notiek atbilstīgi VDAR 6. panta 1. daļas a) apakšpunkta juridiskajam pamatojumam.

Kā aktīvs mūsu klients jūs e-pastā regulāri saņemat informāciju ar produktu ieteikumiem. Šīs informatīvās vēstules mēs sūtām neatkarīgi no jaunumu vēstules abonementa. Ar šiem ieteikumiem mēs vēlamies piedāvāt jums savus servisa pakalpojumus un preces. Šī apstrāde notiek atbilstīgi VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkta juridiskajam pamatojumam. Mūsu leģitīmā interese ir nosūtīt jums informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

Ja jūs vairs nevēlaties saņemt e-pastus, jūs varat iebilst nākotnes piegādei, noklikšķinot uz saites, kas atrodas katra e-pasta beigās.

8. Personas datu saņēmēji

Likuma pilnvaru ietvaros jūsu personas dati var tikt izpausti šādām saņēmēju kategorijām:

 • Tīmekļa analīzes pakalpojumu sniedzēji
 • IT pakalpojuma sniedzēji
 • „Dussmann Group“ saistītie uzņēmumi (skatīt saiti iepriekš)
 • Iestādes un citas valsts institūcijas

9. Trešo personu piekļuve jūsu personas datiem

Jūsu personas datus apstrādājam mēs un – ciktāl mēs to nepārprotami neesam izslēguši – arī citi „Dussmann Group“ koncerna uzņēmumi vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi mūsu uzdevumā. Abos pēdējos minētajos gadījumos mēs nodrošinām, ka koncerna un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi ievēro piemērojamos likumā noteiktos datu aizsardzības noteikumus un no šā konfidencialitātes paziņojuma izrietošos pienākumus.

Personas datu nodošana tālāk bez jūsu piekrišanas tiek veikta tikai attiecībā uz valsts iestādēm ar piekļuves tiesībām, ja tas ir mūsu pienākums uz likuma noteikumu vai tiesas lēmuma pamata.

10. Sīkdatnes

„Sīkdatnes“ ir mazas teksta datnes, kas mums ļauj jūsu datorā saglabāt specifisku, uz jums attiecinātu informāciju, kamēr jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes. Sīkdatnes palīdz mums noteikt mūsu interneta lapu lietošanas biežumu un lietotāju skaitu, kā arī veidot mūsu piedāvājumus jums pēc iespējas ērtā un efektīvā veidā. Mēs izmantojam tā dēvētās „sesijas sīkdatnes“, kas tiek saglabātas tikai un vienīgi uz laiku, kamēr jūs apmeklējat kādu mūsu interneta lapu.

Mūsu piedāvājumu izmantošana ir iespējama arī bez sīkdatnēm. Jūs varat savā pārlūkā deaktivēt sīkdatņu saglabāšanu, to ierobežot noteiktās tīmekļa vietnēs vai iestatīt savu pārlūku tā, lai jūs tiktu informēts, tiklīdz tiek nosūtīta kāda sīkdatne. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka jums šādā gadījumā jārēķinās, ka lapas skatījums un lietotāja vadīšana būs ierobežoti.

11. „Google Analytics“ 

Šī tīmekļa vietne izmanto „Google Analytics“, „Google Inc.“ („Google“) tīmekļa analīzes dienestu. „Google Analytics“ arī izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes radītā informācija par to, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, parasti tiek pārraidīta „Google“ serverim ASV un tur saglabāta. Tomēr, aktivējot IP anonimizāciju šajā tīmekļa vietnē, „Google“ pirms tam saīsina jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstu un citu Eiropas Ekonomikas zonas līgumvalstu ietvaros. Tikai izņēmuma gadījumos „Google“ serverim ASV tiek pārraidīta pilna IP adrese un saīsināta tur.

Šīs tīmekļa vietnes uzturētāja uzdevumā „Google“ izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, lai sagatavotu informāciju par aktivitātēm tīmekļa vietnē un lai tīmekļa vietnes uzturētājam sniegtu citus pakalpojumus, kas ir saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu. „Google Analytics“ no jūsu pārlūka nosūtītā IP adrese netiek apvienota ar citiem „Google“ datiem.

Sīkdatņu saglabāšanu jūs varat novērst, atbilstoši iestatot savas pārlūkprogrammas programmatūru; tomēr mēs norādām uz to, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas pilnā apjomā.

Turklāt jūs varat novērst, ka sīkdatnes radītie un uz jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu attiecinātie dati (tai skaitā IP adrese) tiek nodoti „Google“, kā arī to, ka „Google“ šos datus apstrādā, lejupielādējot un instalējot šajā saitē pieejamo (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) pārlūka spraudni. Jūs varat novērst, ka „Google Analytics“ veic ievākšanu, noklikšķinot uz turpmāk norādītās saites.

Plašāku informāciju par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību jūs atradīsiet saitē https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Mēs norādām uz to, ka šajā interneta vietnē pakalpojums „Google Analytics“ tika paplašināts ar kodu „gat._anonymizeIp();“, tādējādi nodrošinot, ka informācija par IP adresēm tiek iegūta anonīmi (tā dēvētā IP maskēšana).

12. „Google ReCaptcha“

Mēs izmantojam „Google“ pakalpojumu „reCaptcha“, lai konstatētu, vai mūsu saziņas vai jaunumu vēstules formulārā konkrēto ievadi veic cilvēks vai dators. „Google“ ar šādiem datiem pārbauda, vai jūs esat cilvēks vai dators: izmantotās gala ierīces IP adrese, tīmekļa vietne, kuru jūs pie mums apmeklējat un kurā ir iekļauts „Captcha“, apmeklējuma datums un ilgums, izmantotā pārlūka un operētājsistēmas tipa atpazīšanas dati, „Google“ konts, ja esat pierakstījies „Google“, peles kustības uz „reCaptcha“ laukiem, kā arī uzdevumi, kuros jums ir jāidentificē attēli. Aprakstītās datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Pastāv leģitīma interese mūsu lapā veikt šo datu apstrādi, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes drošību un aizsargātu mūs no automātiskām ievadēm vai uzbrukumiem.

13. „Google Maps“ izmantošana

Šī tīmekļa vietne izmanto „Google Maps“, lai attēlotu kartes un sastādītu maršrutus ceļam pie mums. „Google Maps“ uztur „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Mūsu leģitīmā interese izmantot „Google“ ir informēt apmeklētājus par mūsu atrašanās vietām. Aprakstītās datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Jūs atradīsiet lietošanas nosacījumiem attiecībā saskaņā ar lietošanas noteikumiem par Google Maps. Google sniedz papildu informāciju šeit: https://www.google.com/policies/privacy. Datu aizsardzības iestatījumus var veikt šeit: https://adssettings.google.com/authenticated

14. „Facebook“ fanu lapu lietošana

„Dussmann“ uztur platformā „Facebook“ tā dēvētās fanu lapas. Tās ir tīmekļa vietnes, kas tiek piedāvātas „Facebook“ platformā, lai prezentētu „Dussmann“ kā uzņēmumu un, piemēram, nodibinātu kontaktu ar klientiem un interesentiem.

Kopīga atbildība ar „Facebook“: Kopā ar „Facebook“ mēs esam atbildīgu par jūsu datu ievākšanu, kad jūs apmeklējat mūsu fanu lapu. Sniedzot šo informāciju, savas kopīgās atbildības ietvaros mēs izpildām pienākumu sniegt informāciju atbilstīgi VDAR 13. pantam. Kad jūs apmeklējat mūsu fanu lapu, „Facebook“ apstrādā jūsu personas datus, cita starpā IP adreses veidā, kā arī citu informāciju, kas sīkdatņu veidā ir pieejama jūsu datorā. Šīs apstrādes rezultātus „Facebook“ pēc tam nodod mūsu rīcībā kā apkopotu un anonīmu lietotāju statistiku. Plašāku informāciju par šo „Facebook“ sniedz šajā saitē: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Saistībā ar šo par jums apkopotos datus apstrādā „Facebook Ireland Ltd.“, kas tos attiecīgos gadījumos var pārsūtīt uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. To, kādu informāciju „Facebook“ saņem un kā tas to izmanto, „Facebook“ vispārīgā formā apraksta savās datu izmantošanas vadlīnijās, kuras var apskatīt šajā saitē: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Ja jūs kā lietotājs aktuāli esat pierakstījies „Facebook“, jūsu gala ierīcē atrodas sīkdatne ar „Facebook“ identifikatoru. Tādējādi „Facebook“ spēj izsecināt, ka jūs esat apmeklējis mūsu fanu lapu un kā jūs to lietojāt. Tas attiecas arī uz visām pārējām „Facebook“ lapām. Ja jūs vēlaties to novērst, jums ir jāizrakstās no „Facebook“ vai jādeaktivē funkcija „palikt pierakstītam“, jādzēš savā ierīcē esošās sīkdatnes, jāizslēdz un jārestartē pārlūks.

Mēs norādām uz to, ka ievākšanas fāzes ietvaros iegūtie dati tiek nodoti tālāk arī uz struktūrvienībām ASV un līdz ar to ārpus Eiropas Savienības telpas. Attiecībā uz pašām ASV nepastāv nekāda Eiropas Komisijas lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Tomēr „Facebook“ ir ES un ASV privātuma vairoga (EU US Privacy Shield) dalībnieks (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Mūsu atbildība: Turklāt „Dussmann“ apstrādā datus, kurus jūs, izmantojot mūsu fanu lapu, sniedzat brīvprātīgi (piemēram, komentārā), lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, komunicētu ar jums un publicētu informāciju par fanu lapā piedāvāto vai „Dussmann“ saturu. Apstrādes juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. daļas b) un f) apakšpunkts. Leģitīmās intereses ir lietotāju, klientu un interesentu efektīva informēšana un komunikācija ar šīm personām.

Mēs norādām uz to, ka „Facebook“ veiktās apstrādes precīzais apjoms un saturs nav zināms un mums nav iespēju to ietekmēt. Jūs kā datu subjekts, protams, varat īstenot tiesības, kādas jums piemīt kā datu subjektam, arī pret mums. Tomēr, ja tās attiecas uz apstrādi, kas norit tikai un vienīgi „Facebook“ kompetencē, mēs jau iepriekš norādām uz to, ka mūsu iespējas, īstenojot jūsu tiesības, ir ierobežotas uz to, ka mēs varam jums norādīt, pie kuras attiecīgās „Facebook“ struktūrvienības jums jāvēršas.

15. Datu glabāšanas ilgums

Mēs glabājam jūsu datus tik ilgi, cik to pieprasa attiecīgais mērķis vai mums ir likumā noteikts uzglabāšanas pienākums:

ciktāl noteiktiem datiem, kas tiek apstrādāti pirkuma līgumu kārtošanai, pastāv nodokļu tiesībās noteikts uzglabāšanas termiņš (attaisnojuma dokumentu dati), parastais uzglabāšanas termiņš ir no sešiem līdz desmit gadiem. Šajā laikā datu apstrāde ir ierobežota. Uzglabāšanas pienākums parasti sākas kalendārā gada beigās, kurā piedāvājums tika nodots vai līgums izpildīts.

16. Drošība

Mēs īstenojam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus no zuduma vai ļaunprātīga lietošanas. Jūsu dati tiek saglabāti drošā uzņēmuma vidē, kas nav publiski pieejama. Visās tīmekļa vietnēs tiek izmantota SSL šifrēšana. Jūsu dati tiek šifrēti uzreiz pārraides brīdī. Drošības apsvērumu dēļ vairāk informācijas mēs šeit nesniegsim.

17. Datu subjekta tiesības

Piekrišanas atsaukšana

Ja esat piekritis personas datu apstrādei, savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, atsaukumam stājoties spēkā nākotnē. Atsaukumu varat sūtīt datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de. Vai alternatīvi pa pastu „Dussmann Stiftung & Co. KGaA“,
Friedrichstraße 90, 10117 Berlīne

Citas tiesības

Savas tiesības jūs varat īstenot pret attiecīgo „Dussmann Group“ filiāli savā valstī. Attiecīgā pārziņa nosaukumu un adresi skatiet, lūdzu, saistīto uzņēmumu sarakstā https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/ vai attiecīgās nacionālās filiāles izdevēja ziņās.

Jums ir tiesības no attiecīgā pārziņa „Dussmann Group“ ietvaros pieprasīt apstiprinājumu par to, vai attiecīgie personas dati tiek apstrādāti; ja tā ir, jums ir piekļuves tiesības šiem personas datiem un VDAR 15. pantā atsevišķi minētajai informācijai.

Jums ir tiesības no attiecīgā pārziņa pieprasīt tūlītēju uz jums attiecinātu nepareizu personas datu labojumu un, ja nepieciešams, nepilnīgu personas datu papildināšanu (VDAR 16. pants). Jums ir tiesības attiecīgajam pārzinim pieprasīt nekavējoties dzēst uz jums attiecinātos personas datus, ja ir iestājies kāds no VDAR 17. pantā atsevišķi minētajiem iemesliem, piem., ja dati paredzētajam nolūkam vairs nav nepieciešami (tiesības uz dzēšanu).

Jums ir tiesības no attiecīgā pārziņa pieprasīt apstrādes ierobežojumu, ja ir izpildījies kāds no VDAR 18. pantā minētajiem priekšnoteikumiem, piem., ja esat cēlis iebildumu pret apstrādi.

Jums ir tiesības saņemt personas datus, ko esat nodevis mūsu rīcībā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt, lai attiecīgais pārzinis šos datus nosūta citam pārzinim (tiesības uz datu pārnesamību VDAR 20. pants), ciktāl tas ir tehniski iespējams.

Jums, balstoties uz iemesliem saistībā ar jūsu īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi. Attiecīgais pārzinis personas datus vairs neapstrādā, izņemot, ja pārzinis spēj norādīt uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde kalpo tam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības (VDAR 21. pants).

Neskarot jebkādus citus administratīvos tiesību aizsardzības līdzekļus vai tiesību aizsardzību tiesā, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj VDAR (VDAR 77. pants). Šīs tiesības jūs varat celt uzraudzības iestādē tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta. „Dussmann Stiftung & Co. KGaA“ Berlīnē kompetentā uzraudzības iestāde ir Berlīnes Federālās zemes datu aizsardzības un informācijas atklātības inspekcija (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Berlin), Friedrichstr. 219, 10969 Berlīnē. Attiecībā uz pārzini dalībvalstī ārpus Vācijas Jūs varat vērsties tur kompetentajā iestādē.

18. Grozījumi šajā konfidencialitātes paziņojumā

Lai nodrošinātu, ka mūsu datu aizsardzības norādes vienmēr atbilst aktuālajiem likuma noteikumiem, mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt grozījumus. Tas ir spēkā arī gadījumā, ja datu aizsardzības norādes ir jāpielāgo jaunu vai pārstrādātu servisa pakalpojumu piedāvājumu dēļ.

Ja jums ir jautājumi vai ierosinājumi par šo konfidencialitātes paziņojumu, jūs labprāt varat ar mums sazināties, un esam gandarīti, ka uzticat mums savus datus.

Aktualizēts: 2018.08.23